Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN BIJ INTERNETAANKOOP

Vanaf het moment van bestelling tot aan het moment van verzending geldt dat zowel u als Interbasics Interieur de bestelling altijd kosteloos kunnen annuleren zonder een opgaaf van redenen.

Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten op maat of op kleur.

Annuleert u de bestelling, nadat en tijdens dat de bestelling bij u bezorgd is, dan is Interbasics Interieur genoodzaakt u de kosten van € 50.- in rekening te brengen bij een bestelling binnen Amsterdam en € 90.- in de rest van Nederland.

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Interbasics Interieur kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via de e-mail naar order@interbasics.nl . U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten dienen tevens het IBAN en/of het BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer, waarvan u de betaling aan Interbasics Interieur heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Reeds betaalde bedragen worden binnen 14 werkdagen aan u terugbetaald.


AFKOELINGSPERIODE

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren.

Uitgesloten hiervan zijn Outlet - Opruiming/Afgeprijsde - Showmodellen & B-keus artikelen !


ANNULERINGEN

Voor deze afkoelingsperiode gelden onderstaande spelregels:

1. Retourzending
De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 14 dagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Interbasics Interieur. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Interbasics Interieur wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten) of een percentage daarvan terug. De klant dient vooraf per e-mail een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld, zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.

2. Kosten retourzending
Indien de klant besluit het product terug te sturen naar Interbasics Interieur, dan zijn de kosten van het retour zenden aan Interbasics Interieur voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Interbasics Interieur zijn voor verantwoording en rekening van de klant. Indien Interbasics Interieur het product zelf moet ophalen bij de klant brengen wij € 50.- in rekening voor transport binnen Amsterdam en € 150.- voor transport in de rest van Nederland.

3. De staat van het product
De staat van het te retourneren product heeft 3 variaties:

staat 1: het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m c. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour. (excl.verzendkosten & transportkosten)

staat 2: het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd c.q. geopend maar het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub b t/m c. De klant ontvangt 65% van het aankoopbedrag van het product retour excl. verzend- & transportkosten.

staat 3: het product is beschadigd of gebruikt, de originele verpakking ontbreekt. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub c . De klant ontvangt 45% van het aankoopbedrag van het product retour excl. verzend - & transportkosten.

4. De voorwaarden voor retourzending
De voorwaarden voor retourzending zijn als volgt:
a. het product is geheel compleet en in de originele staat.
b. het product is ongebruikt.
c. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen.

5. Bepaling restitutiebedrag
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan Interbasics Interieur zal Interbasics Interieur het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage dat aan de klant zal worden terug betaald.

b. Indien de klant akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage zal Interbasics Interieur het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.

c. Indien de klant niet akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering (lees het adres van Interbasics Interieur) op te halen.

6. Monteren & Bezorgen
a. Goederen worden door ons niet gemonteerd tenzij anders schriftelijk vermeld/overeengekomen.
b. Onze chauffeurs bezorgen op de begane grond, indien lift aanwezig waar de goederen inpassen worden de goederen ook boven geplaatst tenzij anders schriftelijk vermeld/overeengekomen.

c. Verpakkingsmaterialen worden niet door ons afgevoerd.

d. Voor smalle gangen e.d. nemen wij geen verantwoording en leveren dan tot aan het 1e opstakel tenzij anders schriftelijk vermeld/overeengekomen.